opheldering beeld wolkers

Erik:
Dag Maja,
Dit beeld van Wolkers ('hurkende moeder met kind') is nooit in brons gegoten. Het gipsen beeld is kapotgevallen. Deze foto, gepubliceerd in Werkkleding en Jan Wolkers - schilder beeldhouwer, is het enige wat van dit beeld is overgebleven.