Buiten de boot

Maja:
Helaas heb ik geen stiltecoupé, misschien kun je alles daar in de goede verhoudingen zien? Ik weet het nog steeds niet. Ik wil niet alleen vertegenwoordigd worden in de Tweede Kamer (dat was ik de afgelopen bijna-vier jaar ook wel, en wat heeft dat opgeleverd?), ik wil dat er een andere coalitie komt, die op al die punten die Frank Poorthuis noemt, een andere koers inslaat. Een strategische stem breng je uit in de hoop dat er op regeringsniveau iets verandert!