stemwijzers integer?

John:
Menigeen schijnt een stemwijzer te gebruiken om onzekerheid te bestrijken. Maar deugen die stemadviezen wel? Als je een representatieve steekproef de stemwijzer laat invullen zou je resultaten moeten krijgen die corresponderen met de laatste poll van De Hond of het NIPO. Is dat ooit gecheckt? Het zou mij niet verwonderen als er achter zo'n stemwijzer makers zitten die iedereen opzettelijk naar hun favoriete partij sturen. Agnes Kant zou het zó doen om in een goed blaadje bij Jan te komen.