Twin Peaks

Maja:
Ja, dat was wel heel iets anders!