Honderdjarigen versus tachtigjarigen

Maja:
@Peter: 'Hoe werd dat onderzocht? Wat werd er gevraagd?'
Er werd o.a. gevraagd de belangrijkste publieke gebeurtenissen te noemen die men had meegemaakt. Van de groep honderdjarigen (in 2003) noemde dan bijvoorbeeld niemand WO II, terwijl ze die na enig navragen wel hadden 'meegemaakt'. Van tachtigjarigen kwam de helft spontaan met een herinnering uit WO II.