Peter:http://www.peterspagina.nl/
Hoe werd dat onderzocht? Wat werd er gevraagd?
Ik kan me voorstellen dat als je ouder wordt je wel in rustige vaarwater komt en daar erg tevreden mee bent. maar of het rustige ritme van alledag ook sterke ankers voor je geheugen biedt vraag ik me af. De verklaring kan dus goed kloppen omdst je zodra je wordt ondervraagd natuurlijk je best doet de meest spannende (positief of negatief) te vermelden. Zou je alle herinneringen van rust te berde brengen dan kom je misschien als een saaie piet in een boek terecht.
En als je op je oude dag eens wat belangtelling krijgt, ook al is dat van een onderzoeker, dan ben je zo vereerd dat er eens eindelijk naar jouzelf wordt gevraagd dat je de hele periode dat je in dienst van je kinderen en je werk jezelf moest wegcijferen acuut vergeten bent.
Dus vertel je over de tijd dat je nog het meest een zelfstandig individu was. Maar dit is een gedachtengang van een volslagen leek, want onderzoek heb ik er nooit naar gedaan.