Rozerood:http://postbus0.nl
Ik vind dit schitterend. Het lijkt net of hij steeds een andere houding aanneemt, afgestemd op degenedie naast hem zit.