Rozerood:http://postbus0.nl
@Maja, er heeft een beeld van Wolkers, getiteld "moeder met kind", in Amsterdam-Slotervaart gestaan. Misschien staat het er nog?
Het bronzen beeld stond in het park van het Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst in Amsterdam-Slotervaart (plesmanlaan?).