Jan Wolkers

Maja:
Het is inderdaad een vroeg beeld van Jan Wolkers. Het staat op pag. 73 van het boek 'Werkkleding' waaruit blijkt dat het in 1955 op de Lijnbaan geëxposeerd werd. Verdere informatie ontbreekt.