Meer hokjes!

Peter:http://www.peterspagina.blogspot.com/
Wat mij betreft mag je wel meer dan twee hokjes inkleuren. Mijn idee is om geen kandidatenlijsten meer te hanteren maar standpuntenlijsten. Dit om te voorkomen dat we ons toch laten leiden door uiterlijkheden.
Op de stemlijst zouden dan diverse standpunten moeten staan, betrekking hebbende op tal van issues. De kiezer zxiet niet bij welke partij of welke persoon die stanpunten horen.
De kiezer stemt op zo'n tien punten die het beste overeenkomen met zijn/haar eigen standpunten. De partijkandidaten wiens stanpunten het meest gekozen worden, komen in het parlement. Voila, geen poppenkast meer maar inhoud.