nanos:http://www.nnanos.nl/
Op de foto staan deelnemers aan de optocht bij gelegenheid van de jaarlijkse Santa Clausbijeenkomst in Kopenhagen. (5)